Falsafah dan Sorotan kerumitannya

Falsafah merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu yang terdapat dalam dunia masa kini dan sejak dahulu lagi. Ia menjadi titik tolak kepada pembangunan dan pembinaan sesebuah tamadun kemanusiaan. Di samping ia menjadi cabang kepada ilmu, malah ia menjadi nadi dan pengerak kepada ilmu-ilmu yang lain.

Boleh di katakan, falsafah merupakan ilmu yang membincangkan tentang asas-asas dan juga dasar-dasar kepada ilmu yang terdapat di dunia kini. Sejak dari zaman Yunani lagi, perbincangan falsafah ini merangkumi pelbagai bidang ilmu seperti sains, perubatan, matematik, fizik, metafizik, teologi, sejarah dsb. Bidang ilmu falsafah ini bukan sahaja membincangkan mengenai soal fizikal semata-mata iaitu dengan menjawab persoalan apa, bagaimana, siapa dan bila, akan tetapi ia menjawab lebih dari itu dengan cuba menjawab persoalan mengapa dan kenapa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...