Makna Falsafah Menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679M) merupakan ahli falsafah Inggeris memerihalkan falsafah sebagai ilmu pengetahuan yang menerangkan hubungan cause and effect atau sebab dan akibat.

Makna Falsafah Menurut Cicero

Cicero (106-43SM) merupakan seorang ahli falsafah Romawi. Beliau menyatakan falsafah ialah the mother of all the arts atau ibu daripada semua seni. Falsafah baginya punca bagi segala ilmu pengetahuan yang terluhur. Beliau turut menegaskan bahawa falsafah sebagai seni kehidupan.

René Descartes

Rene Descartes (1595-1650M) merupakan seorang tokoh falsafah Perancis dan penulis yang membesar dan menghabiskan hidupnya di Belanda. Beliau dilahirkan pada tahun 1595M di La Haye, Touraine, Perancis. Pada usianya yang muda, beliau mempelajari falsafah skolastik, fizik dan matematik di La Fleche. Hanya matematik yang menarik minatnya, ini kerana baginya, matematik dapat memberikan kepastian dan kejelasan.

Beliau pernah mengembara dan memasuki perkhidmatan tentera serta bercampur gaul dengan sehenap lapisan masyarakat. Walaupun sibuk, beliau tetap berfikir tanpa henti. Beliau sering mencari jawapan kepada persoalan bagaimana untuk mencari kepastian dalam falsafah?. Beliau terkenal dengan teori keraguannya dengan katanya "Aku berfikir, maka dengan itu aku wujud" @ " Cogito ergo sum".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...