Sejarah Falsafah

Untuk memahami falsafah, kita mesti mempelajari sejarah perkembangannya. Ini bertujuan untuk mempelajari setiap perkembangan pemikiran yang berkembang di sepanjang sejarah perkembangan manusia. Sejarah memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk satu pola pemikiran ahli falsafah dalam mengemukakan ideanya.

Sejarah jika di pelajari akan memberitahu kita akan perkara-perkara besar yang berlaku pada zaman tersebut. Di samping itu, kita juga mengetahui perkara-perkara yang menjadi tumpuan utama masyarakat serta ideologi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Pada masa sama, kita juga akan dapat mengetahui sebab munasabab ideologi itu di kemukakan oleh seseorang ahli falsafah tersebut.

Dalam sejarah falsafah, ia bermula pada zaman Yunani. Ada pendapat menyatakan ia bermula pada zaman Mesir kuno. Pada zaman Yunani, munculnya beberapa ahli falsafah bersa pada zaman tersebut, antaranya adalah Aristotle, Plato, Socrates dan sebagainya. Falsafah mula dikenali ramai sejak dari zaman Yunani ini, tokoh-tokoh falsafah Yunani ini telah memberi sumbangan dalam sejarah falsafah dengan menyusun falsafah secara sistematik.

Sejak zaman berzaman, falsafah ini berkembang berdasarkan kepada pemikiran ahli falsafah seperti Plato dan Aristotle. Segala perkembangan pemikiran pada zaman berikutnya berdasarkan kepada pemikiran tokoh-tokoh ini. Kemudian, falsafah berkembang dengan mengikut perubahan zaman dengan munculnya falsafah dan pemikiran baru seperti Liberalisme, Idealisme, Realisme dll.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...