Makna Falsafah Menurut Cicero

Cicero (106-43SM) merupakan seorang ahli falsafah Romawi. Beliau menyatakan falsafah ialah the mother of all the arts atau ibu daripada semua seni. Falsafah baginya punca bagi segala ilmu pengetahuan yang terluhur. Beliau turut menegaskan bahawa falsafah sebagai seni kehidupan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...