Metafizik

Metafizik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam bahgian falsafah ini. Boleh di katakan, bidang ini mempunyai umur yang sama dengan falsafah. Ia adalah bidang utama yang membicarakan falsafah. Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal. Merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri, ia mengandungi dua suku kata yang utama iaitu meta dan juga fizik. Meta merupakan perkataaan Yunani yang membawa maksud di sebalik dan fizik pula adalah alam zahir. Oleh itu, metafizik boleh di tafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

Oleh itu, terdapat persolan yang bermain di fikiran manusia, adakah setiap perkara yang berlaku ini memberikan gambaran yang sebenar tentang sesuatu itu? Adakah sesuatu yang di sebalik fizikal itu merupakan satu alam lain yang benar-benar wujud? Persoalan-persoalan seperti ini selalu bermain di fikiran seorang failasuf.

Mereka ingin mencari kebenaran hanya dengan berpandukan kepada akal minda mereka. Mereka berpendapat bahawa dengan akal yang sihat serta waras, kebenaran itu dapat di capai.

Di antara failasuf yang membicarakan bahagian ini adalah Plato dan juga Aristotles. Ada pendapat yang menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Ini kerana alam pemikiran itu tidak dapat di lihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh di rasa kehadirannya.

6 comments:

Anonymous said...

Look,facts with rfrences is th best...

D'KITOS said...

thank for the comment

Anonymous said...

tQ. =)

Anonymous said...

Falsafah... Now i want to studyy about the philosophy of education.

Hafizhadri said...

thanks you for the information

Mahmud Muzakkir MAT YUSOFF said...

Thanks..esok examf falsafah..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...