Teologi

Teologi merupakan salah satu bidang serta cabang ilmu falsafah yang mendapat tempat yang hangat di kalangan ahli falsafah. Hal ini kerana, sejarah falsafah itu sendiri berasal dari Yunani dan Rome, di mana ahli falsafah mereka gemar untuk berbicara mengenai Tuhan. Dalam pemikiran ahli falsafah Yunani ini, apa yang mereka cari hanya kebenaran berdasarkan kepada akal semata-mata. Oleh itu, dalam konsep Tuhan juga, mereka akan menggunakan akal untuk mencapai kefahaman mengenai tuhan.

Konsep pemikiran mengenai Tuhan dalam falsafah Yunani ini, ada terdapat beberapa percanggahan dalam Islam. Ini kerana, Islam telah meletakkan konsep Tuhan itu dengan jelas dalam Al-Quran dan al-Hadith. Ahli falsafah Yunani, beranggapan bahawa, dengan akal yang sihat, manusia mampu untuk memahami dan mencapai kebenaran.

Oleh itu, dalam perbahasan mengenai konsep ketuhanan ini, Islam meletakkan beberapa asas yang utama. Seperti fikirlah mengenai makhluk Tuhan dan jangan berfikir mengenai Dhat Tuhan. Ini memberikan satu dasar dan saranan kepada manusia untuk memikirkan apa sahaja kecuali Dhat Tuhan yang Agung. Akal manusia tidak mampu untuk memahai Dhat Tuhan. Masakan boleh makhluk yang lemah untuk mengatasi sesuatu yang Maha Kuat dan Maha Agung.

1 comment:

sharudin said...

Salam perkenalan,

Saya ingin menjemput anda ke rumah saya di sharudin.com, kalau sudi.\ ... tapi takda teh, air bujang pun takda.

Saya minat dengan perketaan falsafah tu!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...